PRODUCT CENTER
强大的产品研发能力和创新能力

瑞泽墨龙雕画
藏品|艺术

¥ 50.00 元

作品名为《瑞泽墨龙雕画》,古人云:“龙行踏绛气,天半语相闻。混沌疑初判,洪荒若始分。龙在中国传统文化中是权势、高贵、尊荣的象征,又是幸运与成功的标志。瑞泽的含义代表吉祥,好预兆。相传古代有一个叫叶子高的, 他非常的喜爱龙 基本生活越居离不开龙,在房梁上、柱子上、门窗上墙壁上到处都雕刻上龙,家里就像龙宫一样。就连叶公自己的衣服上也绣上了栩栩如生的龙。有一天真龙木凡,就降临到他家,这幅画描绘的就是真龙欲从画中腾飞而出
功能特点
发型单位

XX参数
演示文字
*****
演示文字
********
演示文字
****
演示文字
*******************
演示文字
*****
演示文字
*****************************
xx参数
演示文字
******************
演示文字
*************************
演示文字
*********
演示文字
*****